Aquest San Jordi et proposem un recorregut per paradetes de publicacions i llibreries, algunes també editorials, que fomenten el pensament crític a Barcelona. N’hi ha moltes, com per exemple: Al Districte de Ciutat Vella: Editorial Pol-len c/ Junta de Comerç, 20. Editorial independent, cooperativa, que fan ecoedició de llibres de pensament crític per a contribuir