Greenevetns s’ha adherit al compromís de sostenibilitat de la Biosphere-Turisme Responsable Conscients de la importància de mantenir i fomentar un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats en la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, greenevents es compromet a

ESTALVI ENERGÈTIC – Apaga els llums que no siguin necessaries. – Aprofita la llum natural. – Manté portes i finestres tancades quan la climatització està en marxa. -Fes un ús racional de la climatització. -Apaga els aparells quan ja no es facin servir. -Has servir en la mesura d’ho possible el transport públic o la

Aquest San Jordi et proposem un recorregut per paradetes de publicacions i llibreries, algunes també editorials, que fomenten el pensament crític a Barcelona. N’hi ha moltes, com per exemple: Al Districte de Ciutat Vella: Editorial Pol-len c/ Junta de Comerç, 20. Editorial independent, cooperativa, que fan ecoedició de llibres de pensament crític per a contribuir