Greenevents s’ha adherit al compromís de sostenibilitat de la Biosphere-Turisme Responsable

Greenevetns s’ha adherit al compromís de sostenibilitat de la Biosphere-Turisme Responsable

Conscients de la importància de mantenir i fomentar un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats en la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, greenevents es compromet a una millora contínua en la seva gestió sostenible. Entenem la gestió sostenible la que inclou criteris (1) socials (promoure l’economia local, els productes de comerç just, la inserció sociolaboral de col·lectius desfavorits, la banca ètica, l’enfortiment del mercat social, i la participació en associacions que promoguin el desenvolupament sostenible), (2) ambientals (prevenir i reduir l’impacte en la generació de residus i en el consum de recursos no renovables, i triar el consum de renovables) i (3) d’organització i treball sota els principis del cooperativisme (participació, transparència, equitat salarial i de gènere, formació, conciliació personal, compartir el coneixement generat).

En aquest mateix sentit, greenevents ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l’adhesió BIOSPHERE, que inclouen el control i la millora contínua dels següents criteris: (1) econòmics i socials (cadena de subministraments amb criteris responsables, participació en associacions per promoure la integració social i econòmica de la comunitat, foment de mesures d’accessibilitat universal, respecte i foment del patrimoni cultural i ambiental del territori), (2) ambientals (cadena de subministraments amb criteris ecològics, prevenció i reducció dels impactes ambientals –paisatge, energia, emissions atmosfèriques, aigua, residus, acústica-), i (3) organització i treball (prevenció de riscos laborals, formació sobre Turisme Responsable, qualitat en el servei al client i comunicació de les bones pràctiques de sostenibilitat de l’entorn i de la nostra entitat). D’igual manera, greenevents manifesta el seu compromís de lluita contra l’explotació sexual.

En concret, greenevents contribueix a la sostenibilitat de la següent manera: (1) ofereix experiènces teambuilding amb criteris de sostenibilitat per a grups  (2) ofereix acompanyament a la planificació i producció d’esdeveniments amb criteris sostenibles (3) contribueix a la intercooperació i a l’enfortiment del Mercat Social (4) contracta proveïdors amb criteris socials i ambientals per a la gestió de l’entitat (5) complementa serveis amb criteris de sostenibilitat per a l’organització d’esdeveniments (6) es compromet a prevenir i reduir l’impacte ambiental (7) fomenta el transport sostenible, en la seva gestió utilitza principalment bicicleta i transport públic, i informa als seus clients perquè usin el transport públic per arribar a les activitats (8) comunica als clients sobre bones pràctiques ambientals i de conservació de l’entorn i de la cultura al territori.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en tots dos casos nous objectius de sostenibilitat.

 

About Author

Luz Monsalve