Economia social i solidària: economia que et fa sentir que viure val la pena

Què és l’economia social i solidària?

Economia social i solidària: economia que et fa sentir que viure val la pena

Orígen

Els inicis de l’Economia social i solidària (l’ESS) ve des dels inicis del cooperativisme, que va sorgir amb la creació de cooperatives de consum en la revolució industrial d’Anglaterra. En la mateixa època, el model de cooperatives de consum es va expandir a França, Alemanya i l’Estat Español, on Catalunya i València van ser pioneres en la creació de cooperatives (Culleré, Xavier).

Definició

Les entitats amb criteris de l’ESS són aquelles que donen prioritat a cobrir les necessitats humanes que a crear benefici i van més enllà del compliment de la normatividad laboral i ambiental. Produeixen productes i serveis minimitzant l’impacte ambiental. Promouen el treball digne, faciliten la participació en el treball, la transparència en la informació, l’equitat salarial i de gènere; permeten la conciliació familiar i personal. Promouen el desenvolupament territorial equitatiu i sostenible mitjançant: el suport a l’economia local, les iniciatives de gestió comunitària, la inserció sociolaboral de persones amb el risc d’exclusió social, i el suport a altres iniciatives amb els seus mateixos valors i formes de treballar. I part dels seus beneficis s’inverteixen en algun aspecte social i/o ambiental (elaboració pròpia).

Podem trobar iniciatives de l’ESS pràcticament de tots els sectors de l’economia: des de la producció de béns i serveis, passant pel finançament-estalvie, la distribució-intercanvie, fins a iniciatives de consum responsable; també en els sectors de l’alimentació, comunicació, formació, distribució, construcció-reformes-administració de finques, finançament i assegurances, i serveis a empreses (consultories, realització d’esdeveniments, dinamització de grups).

Per a ser una entitat de l’ESS no fa falta tenir una forma jurídica en específic, l’important és complir amb els criteris. No obstant açò, la cooperativa és la forma jurídica que més s’adapta perquè els criteris de l’ESS es complisquen, i altres formes jurídiques comunes a les entitats de l’ESS són: societats laborals, mutualitats, centres especials de treball, empreses d’inserció, associacions i fundacions. També podem trobar iniciatives sense formalització jurídica com per exemple: horts comunitaris, els fons de crèdit col·lectiu, mercats i xarxes d’intercanvi, equipaments de gestió comunitària, i els béns comuns culturals i digitals.

L’ESS a Catalunya

L’asociació d’entitats de l’economia social i solidària a Catalunya és la xes, a nivell de l’Estat Espanyol Reas, i a nivell internacional Ripess. A Catalunya també existeixen altres associacions, confederacions i federacions que promouen una economia amb criteris i valors de l’economia social i/o solidària, com per exemple: l’Associació Catalana per al Foment de l’economia del Bé Comú, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, i les següents federacions: federació de Cooperatives de treball, federació de cooperatives agràries, federació de cooperatives d’habitatge, Federació de Cooperatives de consum i usuaris, i federació de cooperatives d’ensenyament. Els organismes governamentals que fomenten l’ESS a Catalunya són Aracoop del Departament de treball, afers socials i família de la Generalitat de catalunya, i diversos departaments dels municipis catalans que han creat la xarxa de municipis per l’economia social i solidària, en el cas de Barcelona, el comissionat d’economia cooperativa, social i solidària, àrea de la primera tinència de l’alcaldia de Barcelona.

A Barcelona existeixen 4.800 iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària, que generen, aproximadament, el 8% de l’ocupació en la ciutat (web de la primera tinència de l’alcaldia de Barcelona).

Reptes de l’ESS

L’ESS no està formada només per les entitats que es gestionen amb els seus criteris sinó també per les seues interrelacions o intercanvis de béns i serveis, coneixements i generació de projectes. És per mitjà d’aquestes relacions que es poden construir territoris o ecosistemes sostenibles. És un repte generar espais per a la intercooperación i la creació d’ecosistemes sostenibles, com el qual va haver-hi aquesta setmana coordinat per Respon.cat.

greenevents s’alinea amb els criteris de l’economia social i solidària i promou aquesta forma de fer economia.

 

L’ESS en Cataluña

La asociaciòn de entidades de la economía social y solidaria en Cataluña es la xes, a nivel del Estado Español Reas, y a nivel internacional Ripess. En Cataluña también existen otras asociaciones, confederaciones y federaciones que promueven una economía con criterios y valores de la economía social y/o solidaria, como por ejemplo: la Associació Catalana per al Foment de l’economía del Bé Comú, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña, y las siguientes federaciones: federació de Cooperatives de treball, federació de cooperatives agràries, federació de cooperatives d’habitatge, Federació de Cooperatives de consum i usuaris, y federación de cooperativas de enseñanza. Los organismos gubernamentales que fomentan l’ESS en Cataluña son Aracoop del Departament de treball, afers socials i familia de la Generalitat de catalunya, y diversos departamentos de los municipios catalanes que han creado la xarxa de municipis per l’economia social i solidària, en el caso de Barcelona, el comissionat d’economia cooperativa, social i solidària, área de la primera tinència de l’alcaldia de Barcelona.

En Barcelona existen 4.800 iniciativas de economia cooperativa, social y solidaria, que generan, aproximadamente, el 8% de la ocupación en la ciudad (web de la primera tinència de l’alcaldia de Barcelona).

Los retos de l’ESS

Fomentar la intercooperación o intercambio entre las entidades de bienes, servicios, conocimiento y proyectos para crear ecosistemas sostenibles.

greenevents se alinea con los criterios de la economía social y solidaria y promueve esta forma de hacer economía.

About Author

Luz Monsalve